OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu:

Profi VEKTEX s.r.o., IČ: 04144619

zast. Vladimírem Janečkem a Petrem Lebedou – jednateli

se sídlem: Jana Želivského 2200/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

zapsaná: obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 243089

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Profi VEKTEX s.r.o. jako Prodávající a na straně druhé je Kupující.

Kupujícím dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

REGISTRACE

Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v obchodní společnosti Profi VEKTEX s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

OBJEDNÁVKA

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu obchodní společnosti Profi VEKTEX s.r.o. a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, tzn. nejdéle do 12 hodin po obdržení objednávky a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin po jejím vystavení, považujeme objednávku za zrušenou. Storno pošlete e-mailem na adresu klimo@vektex.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail, telefon a číslo objednávky.

CENY

Všechny ceny na naší webové stránce jsou včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, aniž bychom Vás o tom museli informovat (změny cen neovlivní objednávky, o kterých jsme Vám již odeslali Potvrzení o odeslání).

DOPRAVA

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den v provozovně Profi VEKTEX s.r.o. na adrese Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech Vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dny od 7:00 do 14:30 h, mimo tuto dobu pouze po dohodě.

Doručení přepravní zásilkovou službou TOP TRANS

Dopravné je pevně stanoveno na částku 150 Kč.

Případné změny místa nebo času doručení musí být komunikovány již pouze mezi samotným kupujícím a dopravcem.

Reklamace zásilky je možná do 7 dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání. 

Pokud je poškození zásilky zřejmé již při předání, prosíme kupujícího, aby zásilku otevřel na místě při předávání zboží a pokud došlo přepravou k poškození dodávaného zboží, aby zásilku odmítl převzít a vrátil ji přímo dopravci.

Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Doručení přepravní zásilkovou službou ZÁSILKOVNA

Co je Zásilkovna?

Zásilkovna je široká dodavatelská síť s více než 2 500 výdejními místy v ČR, na která si můžete nechat doručit objednané zboží snadno, levně a rychle. Touto cestou zasílá zboží i Profi VEKTEX s.r.o.

Výhody doručení přes Zásilkovnu:

 • Snadné sledování zásilky
 • Dodání do dvou dnů na více než 2 500 poboček v ČR
 • Vyzvednutí zboží kýmkoliv pouze pomocí zaslaného hesla
 • Možnost rozbalení zásilky při převzetí
 • Uschování objednávky na pobočce až po dobu 21 dní
 • Doručení na kteroukoliv pobočku jen za 65 Kč

Zásilkovna je služba zaměřená zejména na doručování menších a lehčích balíků. 

Rozměry standardní zásilky:

Maximální hmotnost zásilky: 5 kg

Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm

Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50 × 40 × 30 cm)

Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

Reklamace zásilky je možná do 7 dnů od doručení za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání. 

Pokud je poškození zásilky zřejmé již při předání, prosíme kupujícího, aby zásilku otevřel na místě při předávání zboží a pokud došlo přepravou k poškození dodávaného zboží, aby zásilku odmítl převzít a vrátil ji přímo dopravci.

ZÁRUKA

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet od okamžiku přebrání zboží kupujícím, a pokud není stanoveno jinak, trvá po dobu 24 měsíců. Záruční lhůta je uvedena u každého výrobku v detailu zboží. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví, během šesti měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

PRÁVA SPOTŘEBITELE A PRODÁVAJÍCÍHO

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 5 1829 odst. 1 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Náklady spojené s vrácením peněz nese kupující. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli (kupujícím) právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.). 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. 

DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává v takovém případě beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží: 

 • Připravte zásilku k odeslání dle instrukcí níže.
 • Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete dle popisu níže Vámi zvoleným přepravcem.
 • Doporučujeme spolu s odesláním balíčku informovat naše reklamační oddělení:

paní Radka Klimo, email: klimo@vektex.cz, +420 702 182 692

 

Tento vstřícný krok z Vaší strany nám velmi usnadní vyřízení Vaší reklamace.

Vhodné je zaslat např. číslo zásilky pro snadnou dohledatelnost a možnost sledovat zásilku.

Jak zásilku připravit:

 • Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce.
 • Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balicího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.
 • Neposílejte zboží na dobírku.
 • Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • Peníze Vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace).

ZPŮSOBY ÚHRADY

Způsob úhrady, lze vybrat společně s výběrem dopravy.

Platba předem – převodem na bankovní účet

Platba kartou online

Plaťte kartou, která má povolené platby na internetu. Přenos je šifrovaný a bezpečný. Pro platbu online musí být karta vydaná v EU.

Při zadávání karty si můžete zvolit, jestli máme kartu uložit/neuložit v bance. Pokud ji uložíme, nebudete muset opakovaně zadávat platební údaje při každém dalším nákupu.

 

REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

Děkujeme za Váš čas věnovaný přečtení obchodních podmínek. Váš Profi VEKTEX s.r.o.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2020 do odvolání.

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu Vašeho nákupu.